KOSZYK JEST
PUSTY

12 307 00 74 (10:00-16:00)

sklep@autodiagnostyka24.pl

Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie autodiagnostyka24.pl
Obowiązujący od dnia 01.09.2023 r.

Strony transakcji i przedmiot transakcji.
1. Sklep internetowy autodiagnostyka24.pl, działający pod adresem www.autodiagnostyka24.pl, prowadzony przez firmę Master Bike Piotr Sendyk z siedzibą w Krakowie przy os. Piastów 65/319, 31-625 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9222661623, REGON 387230993 , prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem: os. Piastów 65/319, 31-625 Kraków, pod adresem poczty elektronicznej sklep@autodiagnostyka24.pl, pod numerem telefonu: 793968414, 791525969.
3. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego Viaken towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.

 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
4. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od Umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku firma Master Bike Piotr Sendyk zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego).

 

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:
5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca – Firma Master Bike Piotr Sendyk nie ponosi kosztu odesłania Towaru chyba że uzgodniono inaczej z Kupującym.

Brak możliwości odstąpienia od umowy:
6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Opis procedury reklamacyjnej:
7. Kupujący może składać firmie Master Bike Piotr Sendyk reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem sklep@autodiagnostyka24.pl lub w formie pisemnej na adres Dział Reklamacji Master Bike Piotr Sendyk, os. Piastów 65/319, 31-625 Kraków. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
1) Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji firma Master Bike Piotr Sendyk zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
2) Firma Strefa Elektroniki Aneta Sendyk rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
3) Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
8. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
Jako konsument Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Kupujący może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Podając przy tym nasz adres poczty elektronicznej: sklep@autodiagnostyka24.pl

 

RODO

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl